More Website Templates @ Templates.com!

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Chcąc zapewnić sprawność działania i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, należy regularnie dokonywać jej pomiarów. Warto mieć świadomość, że instalacja działa 24 godziny na dobę przez cały rok, co może wiązać się z ryzkiem jej awarii. Koniecznością jest więc diagnoza jej stanu, jeszcze przed pojawieniem się sygnałów, świadczących o nieprawidłowości w jej pracy.

POMIARY ELEKTRYCZNE - RODZAJE

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania),Pomiary ochrony przed dotykiem pośrednim mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Pomiary te mają za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania.
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowychStan izolacji ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi (gwarantuje ochronę przed dotykiem bezpośrednim), prawidłowego działania urządzeń i bezpieczeństwa pożarowego. W czasie pracy instalacji i urządzeń elektrycznych zachodzi proces starzenia izolacji pod wpływem różnorodnych czynników. Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych.
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowychPomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych powinien wykazać, że: - prąd różnicowy powodujący zadziałanie wyłącznika jest mniejszy od jego prądu znamionowego - napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego. Ogólnie przyjętą wartością jest prąd 30 mA o częstotliwości 50 Hz, nie powodujący szkodliwych skutków przepływu prądu. Tak jak każde urządzenie elektryczne, również wyłączniki różnicowo-prądowe mogą ulec uszkodzeniu, zatracić znamionowe właściwości lub zostać niewłaściwie podłączone. Dlatego przy pomocy specjalnych przyrządów przeprowadza się pomiar, który pozwala określić czas i prąd zadziałania wyłącznika.
 • pomiary stanu instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia)Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej. Uziemienia pełnią też inne funkcje związane z bezpieczeństwem, np. służą do odprowadzania ładunków elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych). W celu sprawdzenia instalacji elektrycznych i spełnienia wymagań dotyczących ochrony przed porażeniem należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja ta pozwala określić wartość napięcia dotykowego, jakie może powstać między różnymi częściami przewodzącymi na przewodzie ochronnym. System uziemień musi również podlegać okresowym sprawdzeniom w trakcie eksploatacji w celu upewnienia się czy korozja lub zmiany w rezystywności gruntu znacząco nie wpłynęły na jego parametry. Sieć uziemień może nie ujawniać swojej niesprawności dopóty, dopóki nie wystąpi przebicie i w efekcie niebezpieczna sytuacja
 • Pomiary natężenia oświetleniaMedycyna udowodniła, że przebywanie w miejscach o nienaturalnym dla człowieka oświetleniu może nie tylko przyspieszać powstawanie uczucia zmęczenia czy spowodować powstanie wad wzroku, ale również wpłynąć na powstanie szeregu innych chorób, pozornie niezwiązanych z wpływem światła na organizm ludzki. Możliwość negatywnego wpływu oświetlenia na człowieka jest szczególnie istotna w sensie bezpieczeństwa oraz wydajności pracy. Dlatego też powstały odpowiednie przepisy regulujące wymagane wartości i rodzaje oświetlenia w miejscach przebywania i pracy ludzi..
 • Grudzień 2021Pomiary odbiorcze instalacji na powierzchni biurowej ZDM w budynku CH8 przy ul Chałubińskiego w Warszawie
 • Październik 2021Przegląd 5-letni budynku mieszkalno / biurowego przy ul Piekna w Warszawie
 • Wrzesień 2021Przegląd 5-letni budynku biurowego przy ul Mazowiecka 2-4 w Warszawie
 • Sierpień 2021Inwentaryzacja z pomiarami budynku usługowego z laboratorium ze strefami EX przy ul Szałwiowej w Warszawie
 • Kwiecień 2021Pomiary elektryczne z inwentaryzacją i aktualizacją dokumentacji w budynku produkcyjnym firmy farmaceutycznej w Kazuń Nowy
 • Marzec 2021Przegląd instalacji elektrycznej z naprawami w budynku zespołu szkół specjalnych przy ul Skaryszewskiej w Warszawie
 • Październik 2019 - Wrzesień 2020Bezpośredni nadzór nad wykonawstwem prac elektrycznych przy budowie budynku wielolokalowego przy ul Bethovena w Warszawie
 • Maj 2019 Przegląd 5-letni kompleksu budynków biurowych METROPOLITAN przy ul Plac Piłsudskiego 1-3 w Warszawie
 • Luty 2019 Przegląd 5-letni budynku biurowego WFC przy ul Emili Plater 53 w Warszawie
JESTEŚMY NA FACEBOOKU ---> Pomiary elektryczne pięcioletnie <=> Pomiary elektryczne warszawa
-------
Usługi elektryczne | Naprawy instalacji elektrycznych | Pogotowie elektryczne Elektryk Warszawa Targówek Bródno Zacisze Praga Północ
Elektryk | Instalacje elektryczne | Usuwanie awarii elektrycznych Elektryk Warszawa Białołęka Tarchomin Marki Ząbki Bielany Żoliborz
Baza FirmWykończenia wnętrz pod klucz