More Website Templates @ Templates.com!

PRZEGLADY OKRESOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Prawo budowlane nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu m.in. obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 • JAK CZĘSTO?Przegląd instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
 • JAKI ZAKRES?Przegląd instalacji powinien obejmować jej oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych cześci przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną.
 • UPRAWNIENIAKontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Sa to kwalifikacje typu D wymagane na stanowisku dozoru. Sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dokonuje się co 5 lat.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆOdpowiedzialność za przeglądy okresowe instalacji zarówno w nieruchomości wspólnej, jak i w prywatnych lokalach spoczywa na wspólnocie – ponieważ art. . 62 ustawy Prawo budowlane, który nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektu budowlanego.
 • Grudzień 2021Pomiary odbiorcze instalacji na powierzchni biurowej ZDM w budynku CH8 przy ul Chałubińskiego w Warszawie
 • Październik 2021Przegląd 5-letni budynku mieszkalno / biurowego przy ul Piekna w Warszawie
 • Wrzesień 2021Przegląd 5-letni budynku biurowego przy ul Mazowiecka 2-4 w Warszawie
 • Sierpień 2021Inwentaryzacja z pomiarami budynku usługowego z laboratorium ze strefami EX przy ul Szałwiowej w Warszawie
 • Kwiecień 2021Pomiary elektryczne z inwentaryzacją i aktualizacją dokumentacji w budynku produkcyjnym firmy farmaceutycznej w Kazuń Nowy
 • Marzec 2021Przegląd instalacji elektrycznej z naprawami w budynku zespołu szkół specjalnych przy ul Skaryszewskiej w Warszawie
 • Październik 2019 - Wrzesień 2020Bezpośredni nadzór nad wykonawstwem prac elektrycznych przy budowie budynku wielolokalowego przy ul Bethovena w Warszawie
 • Maj 2019 Przegląd 5-letni kompleksu budynków biurowych METROPOLITAN przy ul Plac Piłsudskiego 1-3 w Warszawie
 • Luty 2019 Przegląd 5-letni budynku biurowego WFC przy ul Emili Plater 53 w Warszawie
JESTEŚMY NA FACEBOOKU ---> Pomiary elektryczne pięcioletnie <=> Pomiary elektryczne warszawa
-------
Usługi elektryczne | Naprawy instalacji elektrycznych | Pogotowie elektryczne Elektryk Warszawa Targówek Bródno Zacisze Praga Północ
Elektryk | Instalacje elektryczne | Usuwanie awarii elektrycznych Elektryk Warszawa Białołęka Tarchomin Marki Ząbki Bielany Żoliborz
Baza FirmWykończenia wnętrz pod klucz